ถ้าเจอ internal link ที่มีปัญหาคลิคแล้วตาย อ่านวิธีแก้ขั้นต้นครับลิงค์หน้านี้ไปที่เฟซบุ๊คของคุณ Share
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KORG + Roland + Yamaha FACTORY RESETS หลากหลายรุ่น
Wed-20-Aug-2008, 18:32, (This post was last modified: Tue-28-Jul-2009, 19:55 by pt.)
#1
Home24  KORG + Roland + Yamaha FACTORY RESETS หลากหลายรุ่น
Roland FACTORY RESETS หลากหลายรุ่น


A220 Power on while holding down the B and MEMORY buttons.

A30 Power on while holding down WRITE. (Hold For 15 seconds.)

A33 Power on while holding down WRITE. (Hold For 15 seconds.)

A37 Power on while holding down the WRITE button, the display will scroll FACTORY SETUP when completed.

A50 While holding down the 1st, 3rd and 4th buttons under the display, press CHANNEL. Then press any CURSOR button.

A80 While holding down the 1st, 3rd and 4th buttons under the display, press CHANNEL. Then press any CURSOR button.

A880 Power on while holding down the SIGNAL and MEMORY buttons.

A90 Power on while holding down the EDIT button, then press ENTER.

A90EX Power on while holding down the MANUAL button, then press ENTER.

ADA-8024 No ROM Reset.

ALPHA JUNO 1 No ROM Reset.

ALPHA JUNO 2 No ROM Reset.

AP700 Power on, then press EXIT until you get the ANALYZER/FILTER screen. Cursor to MENU and press ENTER. Then cursor to SYSTEM and press ENTER and then cursor to INITALIZE and press ENTER. Use the VALUE DIAL to select ALL, select EXEC and press ENTER twice.

AR100 No ROM Reset.

AR2000 No ROM Reset.

AT Power on while holding ONE TOUCH PROGRAM

AX1 Power on while holding down WRITE. (Hold For 30 seconds.)

AX7 Power on while holding down the WRITE button, the display will scroll FACTORY SETUP when completed.

AXIS1 While holding down the FUNCTION button, press the F#0, C#2, and D#2 keys.

BR1180 NO ROM RESET

BR1180CD NO ROM RESET

BR532 NO ROM RESET

BR8 NO ROM RESET


CA30 The CR-30 resets every time you turn it off and then back on.

CDX1 Press UTILITY. Cursor RIGHT > to select INIT and press ENTER. Cursor < or > to select GLOBAL and press ENTER three times.

CR80 Power on while holding down the DEL and REPEAT buttons, then press the ENTER button.

D10 No ROM Reset.

D110 No ROM Reset.

D2 While holding down WRITE, press SYSTEM. Then press ENTER twice.

D20 No ROM Reset.

D5 No ROM Reset.

D50 No ROM Reset.

D550 No ROM Reset.

D70 No ROM Reset.

DDR30 Power on while holding down the #1 button.

DEP3 Power on while holding down the MERMORY NO UP and DOWN buttons.

DEP5 Power on while holding down the MERMORY NO UP and DOWN buttons.

DJ70 No ROM Reset.

DJ70MKII No ROM Reset.

DM80 No ROM Reset.

DM800 No ROM Reset.

DR202 Power on while holding down MUTE and ROLL. Use the VALUE DIAL to select ALL and press TAP/ENTER twice.

DR5 Power on while holding down the FRET LEFT (<) and RIGHT (>) buttons, then press ENTER twice.

DR550 Power on while holding down the -1 and +1 buttons, then press the START button.

DR550MKII Power on while holding down the -1 and +1 buttons, then press the START button.

DR660 Press UTILITY, then use LEFT (<) and RIGHT (>) to select [8] INIT. Press the ENTER button twice.

DR670 Power on while holding down the REC and STOP/CONT buttons, then press ENTER twice.

DR770 Press UTILITY then CURSOR (>) to 9.F.RST. Use the VALUE DIAL to select ALL and press ENTER twice.

DS330 Power on while holding down REVERB and SPLIT, then press the YES button.

E10 Power on while holding WRITE

E12 No reset

E14 The unit resets each time you turn it on

E15 The unit resets each time you turn it on

E16 The unit resets each time you turn it on

E20 Power on while holding WRITE

E28 The unit resets each time you turn it on

E30 Power on while holding WRITE

E300 Press UTILITY, use the buttons under PAGE to select FACTORY PRESET press EXECUTE, then OK.

When screen shows RESET COMPLETE, power off, then on

E35 Power on while holding REC/PUNCH IN

E36 Power on while holding RECORDER

E38 The unit resets each time you turn it on

E5 No reset

E500 Press UTILITY, use the buttons under PAGE to select FACTORY PRESET press EXECUTE, then OK.

When screen shows RESET COMPLETE, power off, then on

E56 Power on while holding WRITE

E600 Pres FUNCTION, use the PAGE buttons so the screen reads FACTORY PRESET, then tocuh EXECTUE

E66 Power on while holding REC

E70 Power on while holding WRITE

E86 Power on while holding WRITE

E96 Power on while holding WRITE

EF303 Power on while holding down SHIFT. Press WRITE twice. Turn the power OFF and On again.

EM10 Power on while holding WRITE

EM20 Power on while holding WRITE

EM2000 Please ring 01792 515003

EM30 Power on while holding WRITE

EM50 Power on while holding WRITE

EP-mkII While holding REC and PLAY, press STRINGS. Power off then on

EP7 While holding REC and PLAY, press STRINGS. Power off then on

EP75 Power on while holding REC

EP85 Power on while holding REC

EP9 While holding REC and PLAY, pres CHOIR. Power off and then on

EP95 Power on while holding REC

FA76 Press MENU, then (UP) or (DOWN) to select FACTORY RESET. Press F8 (SELECT) then F8 (EXECUTE) to reset.

FANTOM Press MENU, then (UP) or (DOWN) to select FACTORY RESET. Press F8 (SELECT) then F8 (EXECTUE) to reset.

FC100 No ROM Reset.

FC100MKII Power on while holding pedals #1, #2 and #8.

FC200 Power on while holding the #10 pedal, then press the CTL pedal.

FG10 Power on while holding down the CLEAR and EXIT buttons.

FG1000 Power on while holding down the CLEAR and EXIT buttons.

FP1 The unit resets each time you turn it on

FP8 Press FUNC and release. While holding PIANO, press FUNC again

FP9 The unit resets each time you turn it on

G600 Power on while holding WRITE

G800 Power on while holding WRITE

GC8 No ROM Reset.

GI10 Power on while holding down the PARAMETER + and - buttons, then press the VALUE + button.

GM70 Poly Mode: Power on while holding down PLAY, GENERAL EDIT and IND EDIT. Mono Mode: Power on while holding down TUNE, CONTROL ASSIGN, and DATA TRANSFER.

GP100 Power on while pressing in the PARAMETER KNOB, then press WRITE.

GP16 Power on while holding down the #6, #7 and #8 buttons. Use the FUNCTION (<) and (>) buttons to select "2.All Factory Preset", then press WRITE three times.

GP8 No ROM Reset.

GR09 Power on while holding down the #2 pedal, then press the VALUE + button, followed by the EDIT/PLAY button.

GR1 Power on while holding down the WRITE/COPY button, then press YES

GR30 Power on while holding down the #2 pedal, then press the PATCH + button to select INI. Press the EDIT/PLAY button and then the PATCH + and PATCH - buttons simultaneously.

GR33 Press SYSTEM and then PARAMETER. Use the VALUE DIAL to select ALL in the display. Press WRITE twice.

GS6 No ROM Reset.

GT3 Power on while holding down MOD and SFX. Press WRITE.

GT5 Power on while holding down MOD and FEEDBACKER/SLOWGEAR. Press WRITE.

GT6 Power on while holding down PREAMP SPEAKER ON/OFF and TYPE VARIATION. Press ENTER.

GT6B Power on while holding down COMPRESSOR/LIMITER ON/OFF and TYPE VARIATION. Press ENTER

GX700 Press TUNER/UTILITY. Use PARAMETER (<) and (>) to select FACT INIT. Cursor LEFT and dial SYSTEM then cursor RIGHT and dial P#100. Press WRITE and then TUNER/UTILITY.

HPD15 Press SYSTEM, then PARAMETER (>) RIGHT to "Factory Reset". Use the PATCH/VALUE DIAL to select ALL and press WRITE

JD800 Press DATA TRANSFER. Use page UP and DOWN to select FACTORY PRESET, then press ENTER.

JD990 While holding EXIT, press UTILITY. Press F6 (EXECUTE) and the F5 (YES).

JP6 No ROM Reset.

JP8 No ROM Reset.

JP8000 While holding down the SHIFT button, press INIT/UTIL. Press INIT/UTIL again util you get INITALIZE WRITE in the screen. Use the DOWN and UP buttons to select FACTORY PRESET, then press the WRITE button.

JP8080 Press EDIT and then Bank 7 (also labelled INIT/UTIL) several times to access "FACTORY RESET " in the display. Press DEC or INC to select ALL in the screen and then press REC followed by WRITE.

JS30 Power on while holding down the RECORD button, located in the sequencer section.

JS5 Press UTILITY then CURSOR (>) to "Factory Reset?". Press ENTER twice.

JUNO 1 No ROM Reset.

JUNO 106 No ROM Reset.

JUNO 2 No ROM Reset.

JUNO 6 No ROM Reset.

JUNO 60 No ROM Reset.

JUPITER 6 No ROM Reset.

JUPITER 8 No ROM Reset.

JV1000 Power on while holding down the NUMBER 8 button (also labelled PERFORM and CAPS), press ENTER then press WRITE.

JV1010 While in PERFORM mode, press the VOLUME KNOB and VALUE KNOB together. Turn the CATEGORY/BANK KNOB to PIANO and press the VALUE KNOB twice.

JV1080 Press UTILITY, cursor down once, then cursor right three times to select FACTORY PRESET. Press ENTER twice, then press UTILITY.

JV2080 Press UTILITY. Press F6 twice to select MENU 3. Press F1 and then F6 (turn the "memory protect" to OFF if necessary using the VALUE DIAL). Press F6 twice.

JV30 Press CHORUS and REVERB (above INITIALIZE) simultaneously. Press VALUE UP.

JV35 Press CONTROL and MASTER simultaneously. Press PARAMETER UP or DOWN to select ALL. Press VALUE UP.

JV50 Press CONTROL and MASTER simultaneously. Press PARAMETER UP or DOWN to select ALL. Press VALUE UP.

JV80 Power on while holding down the NUMBER 8 button (also labelled PERFORM and CAPS), press ENTER then press WRITE.

JV880 Press UTILITY, then use the DATA DIAL to select FACTORY PRESET. Press ENTER twice.

JV90 Power on while holding down the NUMBER 8 button (also labelled PERFORM and CAPS), press ENTER then press WRITE.

JW50 Press TUNE/FUNCTION. Press F5 (FACTORY), then F4 (JW RESET), then F3 (GS RESET), then F4 (YES).

JX1 Power on while holding down WRITE and FLUTE.

JX10 No ROM Reset.

JX3P No ROM Reset.

JX8P No ROM Reset.

KF90 Press FUNCTION, touch SYSTEM, touch FACTORY RESET, touch EXECUTE, touch OKROLAND KR100

resets at power on.ROLAND KR3000

HOLD FROM AND TO, THEN PRESS WRITE.ROLAND KR33

resets at power on.ROLAND KR350

HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.ROLAND KR3500

HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.ROLAND KR370

resets at power on.ROLAND KR4500

HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.ROLAND KR4700

HOLD LOAD AND EDIT, THEN PRESS SAVE.ROLAND KR-500

HOLD FROM AND TO, THEN PRESS WRITE.ROLAND KR5000

HOLD LOAD AND EDIT, THEN PRESS SAVE.ROLAND KR55

HOLD MIDI FUNCTION AND PRESS CARDS (5 SECONDS).ROLAND KR5500

HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.ROLAND KR650

HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.ROLAND LVC1N

HOLD ENTER BUTTON THEN POWER ON.ROLAND M760

HOLD EDIT, PRESS WRITE. PARAMETER UP/DOWN TO SEL

ECT ALL + PRESS WRITE. ON COMPLETION PRESS ED

IT TO RETURN TO PLAY.ROLAND MDC1

HOLD F3 AND THEN POWER ON.ROLAND MGS64

HOLD F3 AND THEN POWER ON.ROLAND MOC1

HOLD F3 AND THEN POWER ON.ROLAND MSE1

HOLD F3 AND THEN POWER ON.ROLAND MVS1

HOLD F3 AND THEN POWER ON.ROLAND MBD1

HOLD F3 AND THEN POWER ON.ROLAND MC SERIES; EXC303

no rom reset.ROLAND MC303

HOLD SHIFT AND THEN POWER ON, THEN PRESS ENTER.ROLAND ME10

HOLD BANK DOWN PEDAL, THEN PRESS WRITE.ROLAND ME5

HOLD PEDALS 1 AND 2, POWER ON; PRESS WRITE IMMED

IATELY.ROLAND ME6

HOLD LEFT + DOWN AND POWER ON; THEN PRESS WRITE.ROLAND ME6B

HOLD LEFT + DOWN AND POWER ON; THEN PRESS WRITE.ROLAND ME8

HOLD LEFT + DOWN AND POWER ON; PRESS WRITE/COPY.PAD8 Power on while holding down the MIDI CH and NOTE NUMBER. Power the unit OFF and then back ON again.

PAD80 Power on while holding down both the VALUE buttons.

PK5 Power on while holding OCT/PARAM

PK7 No ROM reset

R5 Power on while holding down CUROR PAGE and PARAM SELECT, then press the ENTER button twice.

R70 Power on while holding down the MIDI and ASSIGN buttons.

R8 Power on while holding down CUROR PAGE and PARAM SELECT, then press the ENTER button twice.

R880 No ROM Reset.

R8M Power on while holding down ENTER and RIGHT (>) CURSOR, then press the ENTER button twice.

R8MKII Power on while holding down CUROR PAGE and PARAM SELECT, then press the ENTER button twice.

RA30 The unit resets each time you turn it on

RA50 Power on while holding WRITE

RA800 Power on while holding WRITE

RA90 Power on while holding WRITE

RA95 Power on while holding REC

RD100 No ROM Reset

RD500 Power on while holding down the NUMBER 1 and 8 buttons, then press DEC/YES.

RD600 Press EDIT, then the RIGHT PAGE button until "INITIALIZE ALL" is displayed. Press INC/YES twice. Press EDIT to return to the play mode.

RD600 Press EDIT, use page button to display INT ALL, press YES twice and EDIT to return to play mode

RD700 Press EDIT, then press TONE SWITCH 9. Press ENTER then CURSOR DOWN to FACTORY RESET ALL. Press ENTER and then the YES button.

RS5 Press UTILITY. Use the VALUE + or - to select "FACTORY RESET" then press ENTER.

RS9 Press UTILITY. Use the VALUE + or - to select "FACTORY RESET" then press ENTER.

RSP550 Power on while holding down PROGRAM, PAGE UP and PAGE DOWN. Then press WRITE.

RSS10 Power on while holding down LOCK and OPTION.Press DEMO PROGRAM four times. Then press DEVICE ID.

RSS8040 No ROM Reset.

RV70 Power on while holding down WRITE and DOWN. Use the UP and DOWN buttons to select ALL. Press WRITE, then power the unit OFF and back On again.

SBX1000 No ROM Reset.

SC155 Power on while holding both INSTRUMENT buttons, then press ALL

SC33 Power on while holding REVERB and SPLIT, then press YES

SC50 Power on while holding both INSTRUMENT buttons, then press ALL

SC55 Power on while holding both INSTRUMENT buttons, then press ALL

SC55mkII Power on while holding both INSTRUMENT buttons, then press ALL

SC7 The unit resets each time you turn on

SC88 While holding SELECT, press both INSTRUMENT buttons, then press ALL

SC88pro While holding SELECT, press both INSTRUMENT buttons, then press ALL

SD35 Power on while holding CLEAR, then press REC

SDD320 No ROM Reset.

SDE330 Power on while holding down SYSTEM and PROGRAM. Use the DATA DIAL to select SYSTEM + PROGRAM. Press MEMORY.

SDX330 Power on while holding down SYSTEM and PROGRAM. Use the DATA DIAL to select SYSTEM + PROGRAM. Press MEMORY.

SE50 Power on while holding down PARAM UP and VALUE UP. Press WRITE, wait for three seconds and the press WRITE again..

SE70 Power on while holding in the NUMBER/VALUE knob, press PARAMETER (<) LEFT. Use the NUMBER/VALUE knob to select STANDARD mode or GUITAR mode. Press WRITE.

SH101 No ROM Reset.

SH2000 No ROM Reset.

SH32 Power on while holding down (1/A), press VALUE UP/DOWN to display ALL in the screen. Press WRITE twice.

SN700 No ROM Reset.

SP202 Power on wihlst holding down the SOURCE pad.

SP303 Power on while holding down CANCEL, REMAIN and DEL, then press REC.

SP505 Press SONG, then SYSTEM. Press F1(UTILITY) then F3(INIT). Use the VALUE DIAL to select ALL and press F1 twice to execute the operation. Press PTN or SONG to return to the play screen.

SP700 No ROM Reset.

SP808 Press SYSTEM/DISK and CUROR DOWN to "Init System Parameters?". Press ENTER/YES twice and then press PLAY to return to the basic screen.

SP808EX Press SYSTEM/DISK and CUROR DOWN to "Init System Parameters?". Press ENTER/YES twice and then press PLAY to return to the basic screen.

SPD11 Power on while holding down ALL/ENTER and DOWN. Then press ALL/ENTER again.

SPD20 Power on while holding down the CURSOR DOWN and ALL/ENTER. Press the ALL/ENTER button again to complete the proceedure.

SPD8 Power on while holding down EDIT, then press COPY. Use the VALUE UP and DOWN to select "F_A_L" in the screen. Press ALL/ENTER.

SRC2 No ROM Reset.

SRV1000 No ROM Reset

SRV2000 Power on while holding down the WRITE and REVERB NON LINEAR buttons.

SRV3030 Press MEMORY. Use the NUMBER/PAGE DIAL to display "FACTORY RESET" . Rotate PARAM 3 to set the target to ALL, then press ENTER twice.

SRV3030D Press MEMORY. Use the NUMBER/PAGE DIAL to display "FACTORY RESET" . Rotate PARAM 3 to set the target to ALL, then press ENTER twice.

SRV330 Power on while holding down SYSTEM and PROGRAM. Use the DATA DIAL to select SYSTEM + PROGRAM. Press MEMORY.

SSC8004 No ROM Reset

SX700 Press UTILITY. Use PARAMETER (<) LEFT and (>) RIGHT to select FACT INIT, then press WRITE.

TB303 No ROM Reset

TD10 Press SETUP, then press F4 three times.

TD5 Power on while holding down EDIT and START/STOP, then press START/STOP again.

TD6 While holding SHIFT, press EDIT(SETUP) then CURSOR (>) to FACTORY RESET. Press ENTER then INC/DEC to select ALL, finish by pressing ENTER.

TD7 Press SYSTEM. Use the CURSOR keys to select INI and press ENTER. CURSOR to HIHAT and use the DATA DIAL to select ALL. Press ENTER twice.

TD8 Press SYSTEM then F3(MENU), use the CURSOR DOWN to select RESET and then press F3 again. Use the VALUE DIAL to select ALL and then press F3 twice.

TP20 No ROM Reset

TR505 Power on while holding down MODE and PATTERN KEY GROUP A.

TR626 Power on while holding down MODE and TRACK #1.

TR707 Power on while holding down TRACK WRITE and TRACK #1.

TR727 Power on while holding down TRACK WRITE and TRACK #1.

TR808 No ROM Reset

TR909 Power on while holding down TRACK #1 and Pattern #1.

U110 Power on while holding down PART and EDIT.

U20 No ROM Reset

U220 No ROM Reset

VA5 Press FUNCTION MENU, then touch GLOBAL PARAMETER. Touch ALL underneath Factory Resume

VA7 Press FUNCTION MENU, then touch GLOBAL PARAMETER. Touch ALL underneath Factory Resume

VBASS While holding down the PAGE < and PAGE > turn on the power. Press the WRITE button twice.

VF1 Press UTILITY, then rotate the VALUE DIAL to display "FACT RESET". Press ENTER three times.

VG8 Power on while holding down F1, F3 and F5. Then press either (F6:ALL)(F4SmilePATCHES)(F2:SYSTEM).

VG88 Power on while holding down the PAGE < and PAGE >. Then press WRITE twice.

VG8EX Power on while holding down F1, F3 and F5. Then press either (F6:ALL)(F4SmilePATCHES)(F2:SYSTEM).

VGA7 Power on while holding down the WRITE button, FLD ALL will flash in the LED. Press WRITE again to complete the proceedure.

VK1000 Press WRITE, then press F3 to access the INIT MENU screen. Press F4 to access the COLD BOOT Scren, then press ENTER.

VK7 Power on while holding down MAIN, SUB and PEDAL in the HARMONIC BAR PART.

VK8 Power on while holding down UPPER. LOWER and PEDAL in the HARMONIC BAR PART until all the panel indicators light.

VP70 Power on while holding down PLAY, VOICE EXPANSION and MIDI.

VP9000 Press UTILITY then PART (>) to go to MENU 2. Press F1 (FACTORY) and then F6 (EXEC).

VS1680 No ROM Reset

VS1680EX No ROM Reset

VS1824 No ROM Reset

VS1824CD No ROM Reset

VS1880 No ROM Reset

VS2480 No ROM Reset

VS2480CD No ROM Reset

VS840 No ROM Reset

VS840EX No ROM Reset

VS840GX No ROM Reset

VS880 No ROM Reset

VS880EX No ROM Reset

VS890 No ROM Reset

VT1 Power on while holding down the PRESET/USER button.

W30 No ROM Reset

W50 Press CONTROL and MASTER simultaneously. Use PARAMETER UP and DOWN to select ALL

W50 Press CONTROL and MASTER together. Use the PARAMETER UP and DOWN buttons to select ALL. Then press the VALUE UP button.

XP10 Press UTILITY. Use the VALUE + or - to select INITIALIZE, then press ENTER. Use the VALUE + or - to select FACTORY PRESET, then press ENTER.

XP30 Press UTILITY/CARD. Press the CURSOR DOWN then press #4 (BASS). Press ENTER (if protect message appears, use the DIAL to turn the Memory Protect OFF, then press ENTER twice).

XP50 Press DISK/UTILITY. Select SOUND, then select PRESET and press ENTER. Use the DIAL to turn the Memory Protect OFF if necessary, then press ENTER twice.

XP60 Press UTILITY then F6 twice to select FACTORY and press ENTER. Press F6 (EXECUTE), then use the DIAL to turn the Memory Protect OFF if necessary, then press ENTER then press F6 (EXECUTE).

XP80 Press UTILITY then F6 twice to select FACTORY and press ENTER. Press F6 (EXECUTE), then use the DIAL to turn the Memory Protect OFF if necessary, then press ENTER then press F6 (EXECUTE).

XV2020 While in PERFORM mode, press the VOLUME KNOB and VALUE KNOB together. Turn the CATEGORY/BANK KNOB to PIANO and press the VALUE KNOB twice.

XV3080 Press UTILITY and the CURSOR DOWN to UTIL page 2. CUROSR (<) or (>) to make the FACTORY RESET flash. Press ENTER three times.

XV5050 Press UTILITY and then CUROR (<). Turn the VALUE DIAL to select FACTORY RESET and press ENTER twice.

XV5080 Press SYSTEM/UTILITY so that the light starts blinking. Press F6 (MENU) and then F5 (FACTORY). Then press F6 (EXECUTE).

XV88 Press UTILITY and then CURSOR DOWN to UTILITY page 2. Press 4(BASS) and then ENTER twice.


-----------------------------------------------------------

http://www.korgnorthwest.com/KORG_Resets.htm


01/W Series Hold Reset and Compare while turning it on.
03R/W Hold Edit and 1 while turning it on.
05R/W Hold Edit and 1 while turning it on.
168RC Hold left most Knob under screen and Up and Down whilst turning it on.
A1 Hold Write and –1 while turning it on.
A2/A3 Hold Chain/Effect and B while turning it on.
A4 Battery Removal
A5 Battery Removal
AX1000G Battery Removal
AX100G Battery Removal
AX1500G Battery Removal
AX1G/B Battery Removal
AX300G/B Battery Removal
C-Series Hold MIDI/Transpose and Split buttons while turning it on.
CX-3 Hold Program 2 and 7 while turning it on.
D Series System, Edit (on D8), Disk Utility, Initialize, Execute
EX8000 Initialise: Keys 5 and 8 and Power on
G3 Battery Removal
i1/i2/i3 Hold Edit/Style and Arrange/Play while turning it on.
i30 Hold Arr.Play and Global while turning it on.
i5S/M Hold Arr.Play and Global while turning it on.
iS35/40/50/B i40M Hold Arr.Play and Global while turning it on.
iX300 Hold Arr.Play and Global while turning it on.
KAOSS Pad Hold 3, FX and HOLD buttons while turning it on. L appears in screen. Then press 1,3,5,1,3,5.
KARMA Hold Enter and 0 while turning it on
M1 Hold Int, Card and Combi while turning it on.
M1R/M1REX Hold Int, Combi and Prog while turning it on.
M3R Hold Edit and No while turning it on.
MS2000/2000R Hold Mod Sequencer On/Off and 3 while turning it on.
N1/N5/EX Test Mode - Hold Enter and 7 while turning it on, then Page> to skip to "Ready to Boot", press Enter.
N1R Test Mode - Hold Global and Dec- while turning it on, Page> skips to "Ready to Boot", press Enter.
N364/N264 Hold Enter and 7 while turning it on.
NX/NS5R Hold Param. > and < while turning it on.
PA80/60 N/A
Prophecy Battery Removal
PX1 Battery Removal
PX2 Battery Removal
PX3/PX3B Battery Removal
PX4/PX4B Battery Removal
S3 Hold Stop and S1 while turning it on.
SG Rack Edit and Yes while turning it on.
SG PROX Hold Program and Piano 8 while turning it on.
SP500 Hold Function and Mixer while turning it on.
T Series Hold Fine and Prog A while turning it on.
Trinity Series Hold Enter and 0 while turning it on
Triton Classic/ST Hold Enter and 0 while turning it on
Triton LE Hold Enter and 0 while turning it on
Triton Rack Hold Enter and 0 while turning it on
TR Rack Hold A4 and Edit while turning it on.
WS/WSEX/AD Power on, wait for "Wavestation" to flash then Cursor down and 4. Enter Init screen from there.
WSSR Hold Down Cursor, Bank, Edit and Yes while on. Enter Init screen from there.
X2/X3/X3R Hold Page Down and 0 while turning it on
X5/X5D/DR Hold Page + and Page - while turning it on.
Z1/Z1EX Hold down SW1 and SW2 while turning it on.


How to Reset your KORG Keyboard or Processor

:Initialization SmilePreload :ROM Check

http://www.korgnorthwest.com/KORG_Resets.htm


---------------------------------------------------------------------

YAMAHA Reset List


Modell
untitled Factory Reset untitled
02R Press CURSOR[<] + Power on
CLP100 Press key[F0] + Power on
CLP121 Press key[F0] + Power on
CLP121S Press key[F0] + Power on
CLP122 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP122S Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP123 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP124 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP133 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP134 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP152 Press key[F0] + Power on
CLP152S Press key[F0] + Power on
CLP153 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP153S Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP153SG Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP154 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP154F Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP154S Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP155 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP156 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP157 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP158 Press key[F0] or key[B1] + Power on
CLP20 Press key[F0] + Power on
CLP250 Press key[F0] + Power on
CLP260 Press key[F0] + Power on
CLP30 Press key[B1] + Power on
CLP311 Press key[B1] + Power on
CLP350 Press key[B1] + Power on
CLP360 Press key[F0] + Power on
CLP411 Press key[B1] + Power on
CLP500 Press key[B1] + Power on
CLP511 Press key[B1] + Power on
CLP550 Press key[B1] + Power on
CLP555 Press key[B1] + Power on
CLP560 Press key[B1] + Power on
CLP570 Press key[B1] + Power on
CLP611 Press key[B1] + Power on
CLP705 Press key[B1] + Power on
CLP711 Press key[B1] + Power on
CLP760 Press key[B1] + Power on
CLP811 Press key[B1] + Power on
CLP911 Press key[B1] + Power on
CLW12 Press key[B1] + Power on
CLW14 Press key[B1] + Power on
CS1x Press [7], [8] and [9] buttons + Power on
CS2x Press [7], [8] and [9] buttons + Power on
CVP35 Press key[B1] + Power on
CVP45 Press key[B1] + Power on
CVP49 Press key[F0] + Power on
CVP50 Press key[B1] + Power on
CVP55 Press key[B1] + Power on
CVP59 Press key[B1] + Power on
CVP65 Press key[B1] + Power on
CVP69 Press key[B1] + Power on
CVP69A Press key[B1] + Power on
CVP70 Press key[B1] + Power on
CVP75 Press key[B1] + Power on
CVP79 Press key[B1] + Power on
CVP79A Press key[B1] + Power on
CVP83 Press key[B1] + Power on
CVP83S Press key[B1] + Power on
CVP85 Press key[B1] + Power on
CVP85A Press key[B1] + Power on
CVP87 Press key[B1] + Power on
CVP87A Press key[B1] + Power on
CVP89 Press key[B1] + Power on
CVP89WH Press key[B1] + Power on
D5000 Press [STORE] and Power then press RECALL
DEQ7 Press [DELAY/LEVEL], [PROTECT ON/OFF] , + Power on
DMP11 Press [Fader Flip], [Parameter Left] + Power on
DMP7 Press [Fader Flip], [Parameter Left] + Power on
DMP9-16/8 Press MEMORY[RECALL], RETURN[SEL], [UTILITY] + Power on
DOU10 Press [SHIFT] + Power on
DTS70 Press [UTILITY], [STORE] + Power on
DX7II Insert ROM cartridge. + Power on
DX7S Insert ROM cartridge. + Power on
EMP700 Press [F1] and [/\] + Power on
FX500 Press [COMP] and [MOD] + Power on
FX770 Press [COMP], [PLAY] + Power on
GW10 Press [CHO] + Power on
GW33 Press [DOWN/NO], [UP/YES] + Power on
MDP2 Press [SHIFT] + Power on
MFC10 Press MEMORY EDIT, FC EDIT + Power on
MLP11 Press key[B1] + Power on
MLP51 Press key[F0] + Power on
MU90 Pres UTIL, ENTER + Power on
P100 Press key[B1] + Power on
P150 Press key[B1] + Power on
P150 Press [MIDI], [EDIT] + Power on
P200 Press key[B1] or key[F0] + Power on
P200 Press [MIDI], [EDIT] + Power on
P300 Press key[B1] + Power on
P300 Press key [F6], key[A6], key[C7] + Power on
P500 Press key[B1] + Power on
P500 Press key[F6], key[A6], key[C7] + Power on
P50-m Press [SELECT] and p + Power on
PDP300 Press key[F0] + Power on
PDP400 Press key[B1] + Power on
PDP500 Press key[B1] + Power on
PF P100 Press [MIDI] + Power on
ProMix01 Press [STORE], [INC+] + Power on
PSR220 Press [+/YES], [-1/NO] + Power on
PSR230 Press [+/YES], [-1/NO] a + Power on
PSR300 [BANK1] + <Power on>, [BANK2] + <Power on>, [BANK3] + <Power on>, [CHAIN] + <Power on> + Power on
PSR300m [BANK1] + <Power on>, [BANK2] + <Power on>, [BANK3] + <Power on>, [CHAIN] + <Power on> + Power on
PSR320 Simultaneously hold down [+/YES], [-/NO] and press <Power on> + Power on
PSR4000 [FADE IN/OUT] +[INTRO B/FILL to B]+ [DEMO] then power on + Power on
PSR410 Press [+] and [-] + Power on
PSR420 Press [+/YES], [-/NO] + Power on
PSR510 Press [+] and [-] + Power on
PSR520 Press [+/YES], [-/NO] + Power on
PSR6000 UTILITY MODE -> RECALL PRESET DATA -> SELECT ALL DATA
PSR620 Press [+/YES], [-/NO] + Power on
PSR6300 Press [C6] key + Power on
PSR70 Press [C5] key + Power on
PSR7000 [FADE IN/OUT] +[INTRO B/FILL to B]+ [DEMO] then power on Select R1 (fact set)
PSR9000 Press DEMO + Power on
PSR-A3 Press [+/YES], [-1/NO] + Power on
QX21 Press [TRACK-2], [->/+1] and [STOP] + Power on
REV100 Press [STORE] and turn on Power press [V] and [STORE]
RX8 Press [STOP/CONTINUE], [+1/YES], [-1/NO] + Power on
SPX90 Press [BALANCE], [FOOT TRIGGER] + Power on
SPX90II Press [BALANCE], [FOOT TRIGGER] + Power on
TMX Press [UTILITY], [STORE] + Power on
YDP200 Press key[F0] or key[B1] + Power on
YDP300 Press key[F0] or key[B1] + Power on
YDP301 Press key[B1] + Power on
YDP88 Press key[B1] + Power on
YDP88II Press key[B1] + Power on

http://www.yamaha.de/yamaha_europe/uk/se...index.html

Product Model Initialization

ALESIS

ALESIS ADAT HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON. { "DRUM ON" HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS ADAT-LX-20 HOLD RECORD WHILE POWERING ON. { "DRUM ON" HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS ADAT-XT HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON. { "DRUM ON" HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS ADAT-XT-20 HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON. { "DRUM ON" HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS AI-2 HOLD STORE WHILE POWERING ON. { ADAT TAPE HEAD INFO WILL ALSO BE CLEARED. }
ALESIS BRC HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON.
ALESIS D4 HOLD VOICE AND OUTPUT WHILE POWERING ON.
ALESIS DM5 HOLD VOICE AND OUTPUT WHILE POWERING ON.
ALESIS HR-16 HOLD ERASE, DELETE AND RECORD WHILE POWERING ON.
ALESIS HR-16B HOLD ERASE, DELETE AND RECORD WHILE POWERING ON.
ALESIS M-20 HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON. { "DRUM ON" HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS MIDIVERB 4 HOLD 'D' AND 'PROG' WHILE POWERING ON.
ALESIS MIDIVERB III HOLD STORE AND INT PROG WHILE POWERING ON.
ALESIS MMT-8 HOLD ERASE, PAGE UP AND PAGE DOWN WHILE POWERING ON.
ALESIS Q-20 SOFT RESET: HOLD PROGRAM AND COMPARE AND POWER ON. ( SETS GLOBAL TO DEFAULT, CLEARS EDIT BUFFER, LEAVES USER MEMORY INTACT. )
ALESIS Q-20 HARD RESET: HOLD "PROGRAM", "COMPARE" AND "-BLOCK" AND POWER ON. ( SETS ALL FUNCTIONS TO DEFAULT AND CLEARS USER MEMORY. )
ALESIS QS6 HOLD KEYPADS '0' AND '3' WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS QS6 KEYBOARD HOLD KEYPADS '0' AND '3' WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS QS7 HOLD KEYPADS '0' AND '3' WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS QS8 HOLD KEYPADS '0' AND '3' WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS QSR HOLD BOTH SIDES OF "CURSOR" BUTTON WHILE POWERING ON.
ALESIS QUADRASYNTH KBDS HOLD DATA BUTTONS '1' AND '4' WHILE POWERING ON. ( CLEARS EDIT BUFFER ONLY; THERE IS NO HARD RESET. )
ALESIS QUADRAVERB HOLD BYPASS AND PROGRAM THEN POWER ON.
ALESIS QUADRAVERB 2 SOFT RESET: HOLD PROGRAM AND COMPARE AND POWER ON. ( SETS GLOBAL TO DEFAULT, CLEARS EDIT BUFFER, LEAVES USER MEMORY INTACT. )
ALESIS QUADRAVERB 2 HARD RESET: HOLD "PROGRAM", "COMPARE" AND "-BLOCK" AND POWER ON. ( SETS ALL FUNCTIONS TO DEFAULT AND CLEARS USER MEMORY. )
ALESIS QUADRAVERB GT HOLD BYPASS AND PROGRAM WHILE TURNING ON THE POWER.
ALESIS S4 SOUND MODULE HOLD DATA BUTTONS '1' AND '4' WHILE POWERING ON. ( CLEARS EDIT BUFFER ONLY; THERE IS NO HARD RESET. )
ALESIS S8 SOUND MODULE HOLD DATA BUTTONS '1' AND '4' WHILE POWERING ON. ( CLEARS EDIT BUFFER ONLY; THERE IS NO HARD RESET. )
ALESIS SR-16 HOLD PLAY AND ERASE WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS WEDGE HOLD BYPASS AND PROG WHILE TURNING ON THE POWER.
ALESIS X2 CONSOLE HOLD 'ALT', 'ERASE FWD' AND 'DEC' WHILE POWERING ON. ( THIS IS SOFT RESET; FACTORY MUTE PARAMETERS WILL BE LOADED INTO MEMORY. )

ART

ART ALPHA PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART ALPHA 2.0 PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART BCC HOLD STORE, PARAMETER, AND VALUE BUTTONS + POWER ON.
ART DRX PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART DRX 2100 PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART DRX 2100 SE PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART DST 820 PRESS PREAMP SELECT, PARAMETER SELECT, AND SAVE SIMULTANEOUSLY.
ART DST 830 PRESS PREAMP SELECT, PARAMETER SELECT, AND SAVE SIMULTANEOUSLY.
ART DST-4 PRESS DISTORTION SELECT, PARAMETER EDIT, AND SAVE SIMULTANEOUSLY.
ART DST-EIGHTY/EIGHTY PRESS DISTORTION SELECT, PARAMETER EDIT, AND SAVE BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART DXR ELITE PRESS BANK, SOFT KEY, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART ECC HOLD STORE, PARAMETER, AND VALUE BUTTONS + POWER ON.
ART EFFECTS NETWORK PRESS VALUE, SAVE, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART FXR ELITE PRESS PRESET UP, DRY KILL, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART FXR ELITE II PRESS MIX, STORE, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART MULTIVERB PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 SIMULTANEOUSLY.
ART MULTIVERB ALPHA SE PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART MULTIVERB EXT PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 SIMULTANEOUSLY.
ART MULTIVERB II PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 SIMULTANEOUSLY.
ART MULTIVERB III PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART MULTIVERB LT no factory reset, remove battery for more than 5 hours.
ART MULTIVERB LTX no factory reset, remove battery for more than 5 hours.
ART NIGHT BASS PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART NITRO PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART PRO GATE PRESS BYPASS, 8, AND SELECT SIMULTANEOUSLY.
ART PROVERB no factory reset. remove battery for more than 5 hours.
ART PROVERB 200 no factory reset. remove battery for more than 5 hours.
ART RXR ELITE PRESS BANK, DRY KILL, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART SGE HOLD PRESET DOWN, ADD EFFECT, AND MIDI/UTILITY WHILE POWERING ON.
ART SGE MACH II PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART SGX 2000 PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART SGX 2000 EXPRESS PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART SGX LT no factory reset, remove battery for more than 5 hours.
ART SGX NIGHTBASS SE PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART SGX T2 PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART X12 PRESS UP, 2, AND 5 PADS SIMULTANEOUSLY.
ART X15 ULTRAFOOT PRESS UP, 1, AND 5 PADS SIMULTANEOUSLY.

DIGITECH

DIGITECH DHP 33 PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, TURN EITHER DATA KNOB COUNTER-CLOCKWISE, THEN PRESS STORE.
DIGITECH DHP 55 PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER EDIT, THEN LOAD.
DIGITECH DSP 128 HOLD PARAMETER EFFECT AND SELECT, THEN POWER ON.
DIGITECH DSP 128+ HOLD PARAMETER DOWN AND LEFT, THEN POWER ON.
DIGITECH DSP 256 HOLD UTILITY, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH DSP 256XL HOLD UTILITY, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH FX 7 PRESS/HOLD STORE, POWER ON, WAIT UNTIL "RS" APPEARS IN THE DISPLAY THEN RELEASE STORE.
DIGITECH G7 PRESS AND HOLD PROGRAM, POWER ON THEN PRESS THE STORE BUTTON.
DIGITECH GFX 1 HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH GSP 21 HOLD TITLE BUTTON, POWER ON.
DIGITECH GSP 21 LEGEND HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH GSP 21 PRO HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH GSP 2112 HOLD THE PREAMP BUTTON, POWER ON. WHEN THE ASTERISK APPEARS IN THE TOP OF THE DISPLAY, PRESS THE MOD BUTTON.
DIGITECH GSP 5 HOLD PARAMETER DOWN THEN POWER ON.
DIGITECH GSP 7 HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH GSP2101 HOLD ACCESS 1 BUTTON, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT OF THE LCD PRESS PROGRAM UP
DIGITECH IPS 33 HOLD BOTH FUNCTION SELECT BUTTONS THEN POWER ON.
DIGITECH IPS 33B PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER DOWN, THEN STORE.
DIGITECH LEGEND II HOLD STORE, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF THE LCD PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH MEQ 14 HOLD PROGRAM BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH MEQ 28 HOLD PROGRAM BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH MEQ 7 HOLD PROGRAM BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH MSP 4 HOLD THE DOWN AND LEFT BUTTONS THEN POWER ON.
DIGITECH PMC 10 PRESS AND HOLD FOOTSWITCH "ONE", POWER ON, THEN PRESS THE "SELECT" FOOTSWITCH.
DIGITECH RP 1 HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH RP 10 HOLD NAME, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF LCD PRESS PROGRAM UP.
DIGITECH RP 12 HOLD NAME, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF LCD PRESS PROGRAM UP.
DIGITECH RP 5 HOLD PARAMETER SELECT UP BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH RP 6 HOLD PARAMETER SELECT UP BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH S-5000 PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER EDIT, THEN LOAD.
DIGITECH STUDIO 400 PRESS AND HOLD THE "1" BUTTON, POWER ON. WHEN THE ASTERISK APPEARS IN THE TOP OF THE DISPLAY, PRESS PROGRAM.
DIGITECH STUDIO QUAD PRESS AND HOLD THE "1" BUTTON, POWER ON. WHEN THE ASTERISK APPEARS IN THE TOP OF THE DISPLAY, PRESS PROGRAM.
DIGITECH SV 5 PRESS UTILITY BUTTON, SELECT THE INIT MENU, PRESS THE STORE BUTTON TWICE (AS PROMPTED).
DIGITECH TEC 8 PRESS AND HOLD BOTH LOW EQ AND MID EQ, POWER ON.
DIGITECH TSR 12 HOLD NAME + POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF LCD PRESS PROGRAM UP.
DIGITECH TSR 24 HOLD ACCESS 1 BUTTON, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT OF THE LCD PRESS PROGRAM UP.
DIGITECH TSR 6 PRESS AND HOLD EQ BUTTON, POWER ON. WAIT FOR "FA" TO APPEAR IN THE DISPLAY THEN PRESS STORE. NOTE: "FH" WILL APPEAR BRIEFLY TO ACKNOWLEDGE RE-INITIALIZATION.
DIGITECH VALVE FX HOLD STORE, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF LCD PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH VHM 5 PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER DOWN, THEN STORE.
DIGITECH VOCALIST II PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER DOWN, THEN STORE.
DIGITECH XP PEDALS PRESS/HOLD THE BYPASS/(HOLD)TUNER FOOTSWITCH AND POWER ON.

ENSONIQ

ENSONIQ DP-PRO HOLD SYSTEM BUTTON AND PRESS CANCEL. RELEASE BOTH BUTTONS, PRESS ENTER.
ENSONIQ DP/2 HOLD SYSTEM/MIDI AND PRESS THE "B" BUTTON, THEN RELEASE BOTH. PRESS RIGHT ARROW ONCE. PRESS WRITE BUTTON AT PROMPT.
ENSONIQ DP/4 HOLD SYSTEM/MIDI AND PRESS THE "B" BUTTON, THEN RELEASE BOTH. PRESS RIGHT ARROW ONCE. PRESS WRITE BUTTON AT PROMPT.
ENSONIQ DP/4+ HOLD SYSTEM/MIDI AND PRESS THE "B" BUTTON, THEN RELEASE BOTH. PRESS RIGHT ARROW ONCE. PRESS WRITE BUTTON AT PROMPT.
ENSONIQ ESQ-M PRESS PARAM, PRESS STORAGE. HOLD SCROLL, PRESS MASTER. RELEASE BOTH, SCROLL TO SELECT MEMORY PRESET PAGE. HOLD SCROLL, PRESS STORAGE. RELEASE BOTH, PRESS ( [ ).
ENSONIQ FIZMO HOLD THE SAVE BUTTON AND PRESS COMPARE. PRESS THE YES BUTTON AT THE PROMPT.
ENSONIQ FIZMO RACK HOLD THE SAVE BUTTON AND PRESS COMPARE. PRESS THE YES BUTTON AT THE PROMPT.
ENSONIQ KS-32 PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ KT-76 PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD THE UPPER 9 BUTTON AND THEN PRESS THE LOWER 9.RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ KT-88 PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD THE UPPER 9 BUTTON AND THEN PRESS THE LOWER 9.RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ MR-61/76 HOLD THE ERASE BUTTON (IN THE SONG EDITOR SECTION) AND POWER ON.
ENSONIQ MR-RACK HOLD SAVE AND PRESS ENTER, THEN PRESS ENTER AT THE PROMPT.
ENSONIQ SD-1 HOLD PRESET BUTTON AND PRESS SOFT #1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF SCREEN). RELEASE BOTH, PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ SQ-1 ( 21 VOICE ) PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ SQ-1/32 PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ SQ-2 ( 21 VOICE ) PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ SQ-2/32 PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ SQ-80 HOLD THE RECORD BUTTON AND PRESS THE #1 SOFT BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF SCREEN). RELEASE BOTH BUTTONS, PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ SQ-R HOLD SYSTEM BUTTON. QUICKLY PRESS "NO" THEN RELEASE BOTH BUTTONS. PRESS YES AT PROMPT.
ENSONIQ TS-10 HOLD PRESETS BUTTON AND PRESS SOFT 1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF DISPLAY). RELEASE BOTH BUTTONS. SELECT YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ TS-12 HOLD PRESETS BUTTON AND PRESS SOFT 1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF DISPLAY). RELEASE BOTH BUTTONS. SELECT YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ VFX HOLD PRESETS BUTTON, PRESS SOFT 1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF SCREEN). SELECT YES AT PROMPT.
ENSONIQ VFX/SD HOLD PRESET BUTTON AND PRESS SOFT #1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF SCREEN). RELEASE BOTH, PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ ZR-76 HOLD THE ERASE BUTTON (IN THE SONG EDITOR SECTION) AND POWER ON.

KURZWEIL

KURZWEIL K2000 HOLD "1", "2" AND "3" BUTTONS AND POWER ON. AFTER POWER UP PRESS ENTER. {EXCEPT V1.0 OS )
KURZWEIL K2000 OS VERSION 1.O: POWER OFF AND UNPLUG. REMOVE BATTERIES FOR @ 60-90 MINUTES. REINSTALL BATTERIES. POWER ON.
KURZWEIL K2500 AT POWER ON WHEN SCREEN DISPLAYS "PLEASE WAIT" PRESS THE EXIT BUTTON. AT MENU, SELECT HARD RESET AND FOLLOW DIRECTIONS.

OBERHEIM

OBERHEIM MATRIX-6 HOLD STORE WHILE POWERING ON.

PEAVEY

PEAVEY ADDVERB HOLD THE - AND 5 KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY ADDVERB II HOLD THE - AND 5 KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY ADDVERB III HOLD THE ADD/DEL AND GLOBAL BUTTONS, POWER ON.
PEAVEY AEQ 2800 HOLD THE MIDI AND ASSIGN KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY AUTOGRAPH HOLD THE MIDI AND ASSIGN KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY BASSFEX HOLD THE PLAY AND GLOBAL BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY CEQ 28 HOLD THE MIDI AND ASSIGN KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY CEX 4 HOLD THE MASTER AND STORE/MEMORY BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY CEX 4L HOLD THE MASTER AND STORE/MEMORY BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY CYBERBASS (MODULE) HOLD THE PROGRAM AND RIGHT CURSOR BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY DPM 2 HOLD 0 BUTTON, PRESS ENTER. RELEASE BOTH BUTTONS AND PRESS ENTER.
PEAVEY DPM 4 HOLD SAVE BUTTON, PRESS PAUSE. PRESS ENTER WHEN PROMPTED.
PEAVEY DPM C8 HOLD THE 0 AND ENTER BUTTONS, POWER ON, WAIT FORTHE "UNIT INITIALIZED" DISPLAY THEN RELEASE THE BUTTONS.
PEAVEY DPM C8P HOLD THE 0 AND COPY BUTTONS, POWER ON, WAIT FOR THE "UNIT INITIALIZED" DISPLAY THEN RELEASE THE BUTTONS.
PEAVEY DPM SI TURN POWER ON. HOLD '0' AND PRESS ENTER. PRESS ENTER AT THE PROMPT TO RE-INITIALIZE KEYBOARD.
PEAVEY DSR 1000 HOLD THE - AND 5 KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY LIBRARIAN HOLD LOAD, SAVE, AND UTIL BUTTONS AND POWER ON.
PEAVEY MAP 8X4 HOLD BYPASS + POWER WHILE PLUGGING UNIT IN.
PEAVEY MFP 2128/MIDI MANA HOLD + AND - KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY MIDI MANAGER HOLD + AND - KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY MIDI MASTER HOLD FUNCTION AND PROC A KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY MIDI MASTER II HOLD FUNCTION AND PROC A KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY MIDI STREAMER HOLD THE RECORD (SYSX, SAMP, + SEQ) KEYS AND POWER ON. AT PROMPT PRESS START TO RE-INITIALIZE.
PEAVEY MULTIFEX HOLD THE 2 KEYS NEXT TO DISPLAY AND POWER ON.
PEAVEY PC 1600 HOLD THE UTILITY + ENTER KEYS AND POWER ON.
PEAVEY PC4-X HOLD THE MASTER + MIDI KEYS AND POWER ON.
PEAVEY PC4-XL HOLD THE MASTER + MIDI KEYS AND POWER ON.
PEAVEY PGP 20 HOLD THE A/B + MUTE KEYS AND POWER ON.
PEAVEY PLM 8128 PRESS TWO RIGHT-MOST SOFT KEYS IN BOTTOM ROW AND POWER ON. (VCA CAL UNAFFECTED)
PEAVEY PLM 8128E HOLD THE SOLO AND MUTE KEYS, POWER ON. (VCA CAL UNAFFECTED)
PEAVEY PROFEX HOLD THE PLAY AND MIDI KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY PROFEX II HOLD THE PLAY AND GLOBAL BUTTONS, POWER ON.
PEAVEY PROGRAMAX HOLD THE A/B AND MUTE KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY PV LITE 3000 FACTORY PRESETS: HOLD CHASE + AUTO SOUND, POWER ON. HARD RESET: HOLD DOWN + STORE, POWER ON. IN BOTH CASES, HOLD UNTIL 00 APPEARS IN THE DISPLAY.
PEAVEY SDR 20/20 HOLD THE PLAY AND STORE KEYS WHILE POWERING ON.
PEAVEY SPECTRUM ANALOG FI HOLD THE DEC AND EXEC BUTTONS, POWER ON. ( TO INIT. FOR USE W/ CYBERBASS, HOLD DEC AND BYPASS THEN POWER ON.
PEAVEY SPECTRUM BASS II HOLD THE + AND - BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY SPECTRUM ORGAN HOLD THE + AND - BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY SPECTRUM SYNTH HOLD THE + AND - BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY ULTRAVERB HOLD THE - AND 5 KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY ULTRAVERB II HOLD THE + AND 9 BUTTONS THEN POWER ON
ความรู้สึก............ไม่อาจวัดได้ด้วยหน่วยวัดใดๆ
Thu-21-Aug-2008, 16:24,
#2
RE: Roland FACTORY RESETS หลากหลายรุ่น
อุ๊ แม่เจ้า เยอะจริงๆ ตาลายไปหลายรอบกว่าจะหา JV 90 + 30 ขอตูเจอ
ขอบคุณ มากครับ คุณ Test 999 ข้อมูลแน่นเพียบ จริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆOnloo
Thu-21-Aug-2008, 17:56,
#3
RE: Roland FACTORY RESETS หลากหลายรุ่น
Tip&?

ใช้เมนู Find ช่วยหาครับ

กด Ctrl+F แล้ว พิมพ์ สิ่งที่ต้องการ เช่น JV (เอาแบบพอเข้าใจนะครับ)

แล้วกด Find Next

ข้อมูลนี้ผมไปเจอมาตอนหาข้อมูล ของ XP-10 ครับ

มีคู่มือ+อื่นๆ ด้วยนะครับ

http://ftp.ftp.roland.co.uk/productsupport/


Forum Jump:


 Quick Theme: