ถ้าเจอ internal link ที่มีปัญหาคลิคแล้วตาย อ่านวิธีแก้ขั้นต้นครับลิงค์หน้านี้ไปที่เฟซบุ๊คของคุณ Share
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ข้อคิด สะกิดเตือน.. ส.ค.ส.๒๕๕๓ พระราชทานจากในหลวง
Fri-1-Jan-2010, 00:34, (This post was last modified: Sat-2-Jan-2010, 07:17 by su1958.)
#1
ข้อคิด สะกิดเตือน.. ส.ค.ส.๒๕๕๓ พระราชทานจากในหลวง
[Image: superking.jpg]

ประชาชนชาวไทยทั้ง หลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่วิตกห่วงใยในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้าและ แสดงออกโดยประการต่างๆ จากใจจริง ที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วยและมีความสุขสวัสดี

ความสุขสวัสดีนี้ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและสติปัญญา ในการประพฤติปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ชาวไทยทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตัวปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือจะคิดจะทำสิ่งใด ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง

ข้อสำคัญจะต้องระลึกรู้โดยตระหนักว่า ประโยชน์ส่วนรวมนั้น เป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลัก ในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน ความสุขสวัสดีจักได้เกิดมีขึ้น ทั้งแก่บุคคล ทั้งแก่ชาติบ้านเมืองไทย ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายได้ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกายสุขใจและความสำเร็จสมประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
.................................
ในพุทธศักราชใหม่นี้.. ข้าฯ ขอสัญญาว่า..จะประพฤติตนเป็นคนดี ให้มีสติรู้ตัว และปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา 63
Smile
Fri-1-Jan-2010, 13:24,
#2
RE: ข้อคิด สะกิดเตือน.. ส.ค.ส.๒๕๕๓ พระราชทานจากในหลวง
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน Smile
Onion50
Fri-1-Jan-2010, 22:06,
#3
RE: ข้อคิด สะกิดเตือน.. ส.ค.ส.๒๕๕๓ พระราชทานจากในหลวง
เรารักในหลวงค่ะ Smile
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานค่ะ
Sat-2-Jan-2010, 02:58,
#4
RE: ข้อคิด สะกิดเตือน.. ส.ค.ส.๒๕๕๓ พระราชทานจากในหลวง
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ...

ปล.ทรงยังอารมณ์ขันเหมือนเดิมเลย..
Sat-2-Jan-2010, 20:56,
#5
RE: ข้อคิด สะกิดเตือน.. ส.ค.ส.๒๕๕๓ พระราชทานจากในหลวง
#WeloveKing #WeloveKing #WeloveKing
พระราชอารมณ์ขันไม่เคยขาดหายไปจากพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


Forum Jump:


 Quick Theme: