ห้องวัยรุ่นแนว - Experimental music laboratory

Topics

(1/6) > >>

[1] DIY MIDI Controller ด้วย Arduino Leonardo

[2] หนังสือเกี่ยวกับ synth โดย Roland

[3] CYMATICS: Science Vs. Music - Nigel Stanford

[4] อยากรู้วิธีตกแต่งห้องอัด

[5] delicate decibel 2014 13 ศิลปินทั้งไทยและเทศที่จะมาทำให้การรับรู้­ทางดนตรีของคุณ

[6] ต้องการทราบทฤษฎีเสียง เพื่อหัดเล่นSynthesizerครับ

[7] อยากถามผู้รู้ครับ :)

[8] SoundCloud Player (On progress)

[9] EESE เทศกาลดนตรีอิเล็กโทรนิคเชิงทดลองของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ !!

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version