คลังกระทู้เก่า #2

Discussion => ห้องโปรแกรม,ปลั๊กอิน - Software room => Topic started by: Bnbn Bnbn on July 29, 2016, 12:20:49 AM

Title: cubase มีกดแป้นคีย์ปุ่มไหนให้ scrollbar เลื่อนไปซ้ายขวาได้ครับ
Post by: Bnbn Bnbn on July 29, 2016, 12:20:49 AM
หรือกดปุ่มไหนให้เป็นรูปมือแล้วเรากดเม้าส์ลากก็ได้
คือทุกวันนี้ไม่รู้ต้องเสียเวลาเลื่อนเม้าส์มาข้างล่าง
กดค้างเเพื่อลื่อน scrollbar
คือไม่ใช่ปุ่ม g h หรือ n b น๊ะครับ
อยากรู้จริงๆครับ เมื่อก่อนใช้ cubase 2 ตั้งค่าได้
แต่ cubase 7 หาตั้งค่าคีย์นี้ไม่เจอครับ
Title: Re: cubase มีกดแป้นคีย์ปุ่มไหนให้ scrollbar เลื่อนไปซ้ายขวาได้ครับ
Post by: vacty on July 29, 2016, 09:30:40 AM
ปุ่มบวกกับปุ่มลบ ในคีย์บอร์ดด้านที่เป็นตัวเลข ครับ
Title: Re: cubase มีกดแป้นคีย์ปุ่มไหนให้ scrollbar เลื่อนไปซ้ายขวาได้ครับ
Post by: Bnbn Bnbn on July 29, 2016, 11:38:12 AM
ไม่ใช่ครับ + - คือเลื่อน เคอร์เซอร์ครับ
ปุ้มตัวที่เบื่อน scrollbar หาไม่เจอจริงๆครับ
หรือว่าไม่มี
Title: Re: cubase มีกดแป้นคีย์ปุ่มไหนให้ scrollbar เลื่อนไปซ้ายขวาได้ครับ
Post by: Xenon on July 29, 2016, 02:43:00 PM
ทิ่ม Shift ค้างไว้แล้วไถล้อครับ
Title: Re: cubase มีกดแป้นคีย์ปุ่มไหนให้ scrollbar เลื่อนไปซ้ายขวาได้ครับ
Post by: Bnbn Bnbn on July 29, 2016, 10:46:49 PM
ขอบคุณครับจะไปลองดู